Gallery

Flexibilna ambalaža svoju primjenu prije svega nalazi u prehrambenoj, hemijskoj, duhanskoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, građevinarstvu, poljoprivredi, trgovini i sl.

Materijali: najčešće korišteni materijali za izradu flexibilne anbalaže: PE, PP, PP cast, PAP, PETG, PVC, AL, PET, PA,…

Galerija

Izrada Flexo ambalaže je složen postupak koji se sastoji od nekoliko medusobno povezanih procesa:

DTP Team - zaprimanje grafičke pripreme i prilagođavanje za Flexo štampu.

Grafičku pripremu izrađujemo na Mac i PC platformama, a svi programi ažurirani su najnovijim verzijama. Koristimo i program ArtPro koji je namjenski program za grafičku pripremu u Flexo štampi. Posebnost Flexo štampe su visoki prirasti raster tonskih vrijednosti pa je zadatak grafičke pripreme prilagođavanje svih stampajućih elemenata pazeći na dizajnersko rješenje i posebnost Flexo štampe.

1
Izrada digitalnih fotopolimernih ploča

Kliše-e izrađujemo digitalnim putem koristeći HD tehnologiju i rezoluciju od 2540 do 4000 dpi (Esko CDI 4835-HD). Montažu digitalnih fotopolimernih klišea izrađujemo na mašini koja omogućuje montažu klišea svih debljina. Proces završavamo dodatnim zalijevanjem klišea neoprenskim ljepilom, kako bi se onemogućilo pomicanje i ulazak bojila između montažne folije i klišea.

2
Štampa

na dvije savremene mašine sa 8 i 10 boja sa linijaturom do 420 lpi

3
Laminacija

(kaširanje dva ili više slojeva folije)

4
Konfekcioniranje
5
Izrada Shrink sleeve i omotnih etiketa

koje se koristi za sve vrste boca, kutija ili raznih vrsta posuda u kojima se nalazi proizvod.

6