Offset
štampa

Offset štampa je indirektni postupak umnožavanja kojim se djelovanjem pritiska u štamparskoj mašini prenosi otisak sa štamparske forme na štamparsku podlogu posredstvom gumene podloge.

Offset
stampa

Offset štampa je indirektni postupak umnožavanja kojim se djelovanjem pritiska u štamparskoj mašini prenosi otisak sa štamparske forme na štamparsku podlogu posredstvom gumene podloge.

Galerija

Uputstvo za pripremu

Dijelimo je na rotacionu i tabačnu, na kojima se štampaju novine i revijalna izdanja u velikom tiražu, kao i specijaliziranu štampu koja podrazumijeva upotrebu signalnih boja, lakiranje i plastificiranje.

U oba odjeljenja Offset štampe instalirani su CTP uređaji koji rade na digitalnoj tehnologiji, što umnogome povećava kvalitet proizvoda i brzinu izrade.

Primjena

Moderna štamparija Unioninvestplastike svojim klijentima nudi printanje dnevnih novina, časopisa, revija, brošura, turističkih i prodajnih kataloga, reklamnih letaka i prospekata, knjiga, mapa i plakata. Pouzdanost, brzina i kvalitet su odlike naše usluge.

Materijali

Posjedujemo širok dijapazon odgovarajućih materijala za štampanje i doradu proizvoda ovog segmenta djelovanja, kako bismo izašli u susret i zadovoljli sve potrebe i zahtjeve naših klijenata.

Tipovi

Offsetna štampa iz role / roto štampa nudi visokokvalitetnu štampu novina i revijalnih izdanja u koloru.

Offsetna štampa iz arka omogućava najrazličitije kombinacije u štamparskom procesu: upotrebu signalnih boja, oplemenjivanje štamparskog arka lakom i plastifikaciju.

Galerija štampanih materijala
Sistem kontrole kvaliteta

Unioninvestplasika je implementirala certifikat za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 i certifikat za okolinsko upravljanje ISO 14001:2004

Osnovni princip naše Politike kvaliteta i okolinske politike je postizanje najvišeg nivoa zadovoljstva naših kupaca, partnera, zaposlenika i opštine.

Važno mjesto zauzima kontrola kvalitete naših proizvoda, za što je odgovoran tim koji prati kvalitet ambalaže kao i sve novitete. Internu kontolu kvaliteta vršimo u sopstvenoj laboratoriji gdje raspolažemo savremenom opremom kao što je Zwick instrument za ispitivanje mehaničkih osobina proizvoda, ispitivanje jačine vara na Brugger instrumentu, ispitivanje laminiranog sloja u sušnici Memmert.

Jedanput godišnje vrši se ispitivanje zdravstvene ispravnosti ambalaže od strane akreditovanih laboratorija koje su usklađene sa EU direktivom 10/2011.