Novosti

Godišnji izvještaj i Mišljenje neovisnog revizora - 2018.

15.04.2019

Polugodišnji Izvještaj 2018.

24.08.2018

Godišnji izvještaj i Mišljenje neovisnog revizora - 2017.

24.04.2018

Polugodišnji Izvještaj 2017.

11.09.2017

Godišnji izvještaj i Mišljenje neovisnog revizora - 2016

03.04.2017

Polugodišnji Izvještaj 2016.

18.08.2016

Sazivanje XIX Skupštine UNIONINVESTPLASTIKA d.d Sarajevo

27.07.2016

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

24.06.2016

Izvještaji 2015.

20.04.2016

Sistem kontrole kvaliteta

Unioninvestplasika je implementirala certifikat za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 i certifikat za okolinsko upravljanje ISO 14001:2004

Osnovni princip naše Politike kvaliteta i okolinske politike je postizanje najvišeg nivoa zadovoljstva naših kupaca, partnera, zaposlenika i opštine.

Važno mjesto zauzima kontrola kvalitete naših proizvoda, za što je odgovoran tim koji prati kvalitet ambalaže kao i sve novitete. Internu kontolu kvaliteta vršimo u sopstvenoj laboratoriji gdje raspolažemo savremenom opremom kao što je Zwick instrument za ispitivanje mehaničkih osobina proizvoda, ispitivanje jačine vara na Brugger instrumentu, ispitivanje laminiranog sloja u sušnici Memmert.

Jedanput godišnje vrši se ispitivanje zdravstvene ispravnosti ambalaže od strane akreditovanih laboratorija koje su usklađene sa EU direktivom 10/2011.